Odprawa celna – całokształt, co musisz mieć pojęcie

Odprawa celna to przebieg dozorowania transferu artykułów poprzez granice urzędowe, w czasie którego sprawdza się kompatybilność przewożonych materiałów z przepisami traktującymi handlu międzynarodowego oraz pobiera się opłaty celne i podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich wypadkach, kiedy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a także w wypadku produktów ściąganych i eksportowanych – agencja celna. W wypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, gdy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi przedstawić wszystkie wymagane pisma, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a również deklaracje celne i inne pisma wymagane przez przepisy prawa. Celnicy przetestują zgodność materiałów z pismami i zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne oraz podatki. W wypadku, kiedy towar jest zgodny z przepisami, zostaje wydany pismo celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W przypadku eksportu artykułów, odprawa celna zaczyna się od momentu, kiedy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć profesjonalne dokumenty, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a także deklaracje celne oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą zgodność towarów z dokumentami oraz zadeklarowanymi wartościami, a potem opublikują dokument celny oraz pobiorą opłaty celne oraz podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być również wymagana w przypadku, kiedy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. przejazdu, tzn. gdy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim przypadku, menadżer towaru musi dostarczyć dokumenty powiązane z tranzytem, a także uzyskać specjalne pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu internacjonalnego, a również służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją i nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli artykułów uzupełniania dużej grupy zaświadczeń i szanowania precyzyjnie wyznaczonych procedur, co może być czasochłonne i wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Możesz także polubić

Zostaw odpowiedź